Πιστοποίηση σπουδών απο το ΕΑΠ με αντικείμενο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πιστοποίηση σπουδών απο το ΕΑΠ με αντικείμενο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πιστοποίηση σπουδών απο το ΕΑΠ με αντικείμενο την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΕΑΠ: Νέο πρόγραμμα σπουδών – «Διακυβέρνηση και επικοινωνία στους ΟΤΑ» (αιτήσεις)

Νέο πρόγραμμα σπουδών με τον τίτλο «Διακυβέρνηση κι επικοινωνία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» ξεκινά το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί και να κατανοήσει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων και περιφερειών καθώς και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των αιρετών δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβουλίων, όπως επίσης περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβουλίων. Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξέταση του σχεδιασμού, της χάραξης κι εφαρμογής αυτοδιοικητικών πολιτικών όπως και της διαμόρφωσης επικοινωνιακής πολιτικής των αιρετών των ΟΤΑ σε ΜΜΕ και social media.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (σε αριθμό ωρών και αριθμό εβδομάδων) είναι 64 ώρες/ 10 εβδομάδες.

Η μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης είναι εξ αποστάσεως.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

Τίτλος Δ.Ε.1: Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Τίτλος Δ.Ε.2: O ρόλος και οι αρμοδιότητες των αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

Τίτλος Δ.Ε.3: Η διαμόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής των αιρετών των ΟΤΑ σε ΜΜΕ και social media

Τίτλος Δ.Ε.4: Εξετάσεις

Μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

-προσδιορίζουν τους βασικούς άξονες λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε θεσμικό και νομικό επίπεδο στην Ελλάδα

-περιγράφουν τους τρόπους σχεδιασμού, χάραξης κι εφαρμογής αυτοδιοικητικών πολιτικών

-προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν την επικοινωνιακή πολιτική δήμων και περιφερειών σε ΜΜΕ και social media

-κατανοούν τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος διακυβέρνησης σε δήμους και περιφέρειες

-αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σχετικά με την εκπόνηση αυτοδιοικητικών πολιτικών

-κατανοούν τις βασικές παραμέτρους διαμόρφωσης της επικοινωνιακής πολιτικής των αιρετών, των δήμων και των περιφερειών σε ΜΜΕ και social media

-αναπτύσσουν κριτική σκέψη για ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο

-αντιλαμβάνονται τις βασικές παραμέτρους εκπόνησης αυτοδιοικητικών πολιτικών και της αντίστοιχης επικοινωνιακής στρατηγικής προώθησής τους

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-αιρετούς της αυτοδιοίκησης όπως δημάρχους και περιφερειάρχες, αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους

-υπαλλήλους και άλλους εργαζόμενους σε δήμους, περιφέρειες και στα νομικά τους πρόσωπα

-δημοσιογράφους και συμβούλους επικοινωνίας

-πολίτες που ενδιαφέρονται για την αυτοδιοίκηση

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά (επίπεδο προηγούμενων σπουδών, επαγγελματικές ιδιότητες, απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.λπ.):

-Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή άλλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

-Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο επαγγελματική ή/και πολιτική εμπειρία

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων (αναφορά σε πιθανά κριτήρια επιλογής, αριθμός προσφερόμενων θέσεων):

Συνάφεια σπουδών καθώς και συνάφεια επαγγελματικής ή/και πολιτικής εμπειρίας, με το αντικείμενο του προγράμματος.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής στο https://apps.eap.gr/kedivim/web/

Κόστος προγράμματος

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 300€.

– Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των διδάκτρων προβλέπεται έκπτωση 30% – άρα το συνολικό ποσό είναι 210 ευρώ και καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

– Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης  δίνεται η δυνατότητα τριών (3) δόσεων.

1η δόση -> 11 Φεβρουαρίου

2η δόση -> 11 Μαρτίου

3η δόση -> 01 Απριλίου

-Επίσης έκπτωση 30% χορηγείται  ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων, σε εν ενεργεία φοιτητές/τριες του ΕΑΠ, σε αποφοίτους του ΕΑΠ, σε εν ενεργεία φοιτητές και αποφοίτους άλλων προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ καθώς και όσους/ες προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους και ανέργους.

https://oncamera.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/s4rTICsGjdM «Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά» εξηγεί ο Ψυχολόγος κ. Σπύρος Στάμος στο ΟnCamera.gr στην εκπομπή «Εν αρχή ην ο λόγος» με την…

https://youtu.be/HpEX5TE5Oiw Ο Νικόλας Φουρναράκης επικεφαλής του “ΒΟΛΤ Ελλάδος” φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του OnCamera.gr «Εν αρχή ην ο Λόγος» και μίλησε για τη φιλοσοφία, τη δομή, τις προοπτικές και τον ευρωπαϊκό…