Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους δικαιούχους, να χρηματοδοτηθούν  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους δικαιούχους, να χρηματοδοτηθούν  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους δικαιούχους, να χρηματοδοτηθούν  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 

Με στόχο την χρηματοδότηση ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στο νησί της Κω, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση  «Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας», καλώντας τους δυνητικούς δικαιούχους να καταθέσουν προτάσεις ένταξης  έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, μέχρι τις 30.09.2024, μεταξύ των οποίων και το νέο Νοσοκομείο της Κω.

Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων επέκτασης και αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων, των Κέντρων Υγείας και των λοιπών  μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των  3.100 κατοίκων), την ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων αυτών σε υγειονομικό εξοπλισμό, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρα και κινητές μονάδες) και εξοπλισμού ΤΠΕ για την εσωτερική οργάνωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων, τη μείωση των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών, την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Η ενίσχυση της ΠΦΥ αποτελεί προτεραιότητα με τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα να περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο στο 40% των πόρων ΕΤΠΑ για την Υγεία.

Ειδικότερα, η δράση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας (συμπεριλαμβανομένου και του τομέα ψυχικής υγείας, επείγουσας προνοσοκομειακής και υποδομών αποκατάστασης), σε συμφωνία με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και τις ανάγκες σε επίπεδο Περιφέρειας και περιλαμβάνει ιδίως τα εξής:

–       αναβάθμιση/επέκταση κτιριακών υποδομών υγειονομικών μονάδων όλων των βαθμίδων με έμφαση στις υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα Κέντρων Υγείας και λοιπών μονάδων ΠΦΥ στα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, και υποδομών που συνεργούν με τις δράσεις του ΕΚΤ+.

–       προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη ελλείψεων ή για τον εκσυγχρονισμό υφισταμένου (συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση της ΠΦΥ)

–        ασθενοφόρα και κινητές μονάδες με κατάλληλο εξοπλισμό για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι οποίες έχουν ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και κυρίως των απομακρυσμένων δύσβατων περιοχών της Περιφέρειας σε υπηρεσίες κυρίως Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να υποστηριχθεί, διευκολυνθεί και εντατικοποιηθεί η υλοποίηση δράσεων πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας.

–       προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών για την εσωτερική οργάνωση των μονάδων υγείας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η αξιολόγηση των προτάσεων και η επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν θα βασιστεί στη χαρτογράφηση των αναγκών η οποία διενεργείται από το Υπουργείο Υγείας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από τις 01.07.2024 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08.00, έως, αποκλειστικά, τις 30.09.2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://www.youtube.com/watch?v=kd6Pc5mv0Ys Τι είναι κλιματική αλλαγή και ποια η διαφορά όταν μιλάμε για κλιματική κρίση; Ποια είναι η εικόνα στις πόλεις μας και πώς θα φτάσουμε στις Κλιματικά ουδέτερες πόλεις; Ποιες…

https://youtu.be/LTP5esataPY Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλογές, ο πρώην Υπουργός και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας -την περίοδο της πανδημίας- Βασίλης Κοντοζαμάνης παραχώρησε συνέντευξη…

https://youtu.be/B9Rw2Vz6abY «Ζωντανός θρύλος» στον χώρο της, κρίνοντας από τις δεκάδες σημαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις, η συνιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Mideast Travel ενός από τα μεγαλύτερα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία της Ευρώπης,…