Πρακτικές και εργαστηριακές εφαρμογές για την προστασία της ελιάς

ΕΛΛΙΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Project ΕΛΙΑΔΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο του έργου ΕΛΙΑΔΑ στις 20 Οκτωβρίου 2023. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 48 επαγγελματίες και ερευνητές από τον κλάδο της τεχνολογίας τροφίμων, της γεωπονίας και της βιοτεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν real time την λειτουργία της εφαρμογής όπου αναλύει φωτογραφίες φύλλων, καρπών και κουκουτσιών, από διάφορες ποικιλίες ελιάς, και αυτόματα υπολογίζει δείκτες των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Ειδικά για τους επαγγελματίες γεωπόνους και βιοτεχνολόγους ήταν μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές διασταυρώσεων και ανάπτυξης σποροφύτων. Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στα βιομόρια που επηρεάζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.

Επιπλέον, το ελαιουργείο Μάρακας που συμμετέχει στο έργο ετοίμασε και παρουσίασε ένα εκτενές βίντεο από τους χώρους του ελαιουργείου με τη διαδικασία της ελαιοποίησης από τη συλλογή του καρπού έως και την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Φυτωρίου Κωστελένος, το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Αναλύθηκε η ανταπόκριση των διαφόρων υβριδίων ποικιλιών ελιάς σε πραγματικές συνθήκες φύτευσης όπου έχουν παρουσιαστεί αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Site
Facebook
LinkedIn

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»