Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

The post Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος first appeared on AtticaToday.