To Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την Ενέργεια και το Κλίμα ΕΣΕΚ

To Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την Ενέργεια και το Κλίμα ΕΣΕΚ

To Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την Ενέργεια και το Κλίμα ΕΣΕΚ

Απο την

Άντα Σεϊμανίδη

Δημοσιογράφο- Αρθρογράφο

Με το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αποσύρει όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη έως το 2023, με εξαίρεση την μονάδα «Πτολεμαΐδα V» που αναμένεται να λειτουργήσει έως το 2028. Η δέσμευση αυτή υπηρετεί προτεραιότητες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση ανταγωνιστικών μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαφοροποίηση των περιοχών εξόρυξης λιγνίτη, δηλαδή της Δυτικής Μακεδονίας (NUTS 2) και της Μεγαλόπολης (NUTS 3 / LAU 1).

Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που πηγάζουν από την πολυετή και μονόπλευρη εστίαση στη λιγνιτική δραστηριότητα, σε βάρος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά και από την έλλειψη σχεδιασμού ενός νέου ισορροπημένου και βιώσιμου, αναπτυξιακού προτύπου. Είναι προφανές ότι οι συνέπειες αυτές συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, λόγω της σταδιακής και σταθερής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής. Υπό το πρίσμα αυτό, κύρια προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών αυτών, ελαχιστοποιώντας τις παραπάνω συνέπειες μέσα από τη διαφοροποίηση του παραγωγικού τους προτύπου για την δημιουργία νέων αξιών σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.

Στο στόχο της πλήρους απορρόφησης των πόρων και των έξι προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με βασικό θέμα τις Προσκλήσεις προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ειδικά για τις ενεργειακές επενδύσεις, διευκρίνισε ότι θα συμπεριληφθούν σε επόμενη πρόσκληση.

Με τις ημερομηνίες έναρξης υποβολής των νέων επιχειρηματικών προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να είναι πλέον θέμα ημερών, ο κ. Παπαθανάσης, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός, ότι το σχέδιο ενίσχυσης των λιγνιτικών περιοχών περνά πλέον σε φάση υλοποίησης και συνεχάρη, για την εντατική δουλειά των τελευταίων μηνών, τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες προσκλήσεις για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι ήδη ανοιχτές για υποβολή προτάσεων.

Ο ενημερωτικός κύκλος και οι όροι των προσκλήσεων:

Με την εκδήλωση στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πρωτοβουλιών ενημέρωσης σε 8 πόλεις της χώρας για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027, οι οποίες διοργανώθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Πελοπίδας Καλλίρης: «Μέσα από τις οκτώ αυτές εκδηλώσεις σε ωφελούμενες κυρίως πόλεις, επιδιώξαμε να ενημερωθεί το επιχειρηματικό κοινό αναλυτικά για τους όρους των προσκλήσεων Επιχειρηματικότητας και των χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΑΜ. Το 2024 είναι κρίσιμη χρονιά για τους στόχους που έχουμε θέσει με βασική προτεραιότητα, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο των επηρεαζόμενων περιοχών, να υπάρξουν αναπτυξιακές ευκαιρίες, τόνωση της απασχόλησης αλλά και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων».

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στο χαιρετισμό της ανέδειξε τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης αυτών των ενημερωτικών εκδηλώσεων, τονίζοντας ότι «ως ΕΒΕΑ θεωρούμε πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, γιατί αποτελεί μια ακόμη χρηματοδοτική ευκαιρία για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Κι αυτήν ακριβώς την ευκαιρία πρέπει να την αξιοποιήσουν όλοι οι δυνητικά δικαιούχοι και το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ, κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, αφού ευχαρίστησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για την άριστη συνεργασία και την υποστήριξή τους προς το φορέα, τόνισε την εξαιρετική σημασία των Δράσεων του ΔΑΜ στις επιλέξιμες περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση των υφιστάμενων, εξασφαλίζοντας την απασχόληση παλαιών και νέων εργαζομένων και αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου αναλύοντας τους στόχους συμμετοχής της HDB στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργεί ως βασικός αναπτυξιακός μοχλός της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από τα χρηματοδοτικά και μη εργαλεία που αναπτύσσουμε και διαθέτουμε στην αγορά, δίνουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την εξωστρέφειά τους, καθώς και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την ποιοτική αναβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας. Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με συνολικό προϋπολογισμό 1,63 δισ. ευρώ προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία, παρέχοντας στήριξη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και στους πολίτες που πλήττονται από τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης».

Τέλος, την εκδήλωση χαιρέτησε η κα. Δέσποινα Γκαράνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και τόνισε ότι ως δικαιούχος του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, θα υλοποιήσει έργα, τα οποία σε συνδυασμό με χρηματοδοτικές δράσεις της ΕΥΔΑΜ θα συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης στη μεταλιγνιτική εποχή και την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Στις 15 Μαρτίου η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις

Στη συνέχεια, τα αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ, της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, παρουσίασαν αναλυτικά τις Δράσεις και τα επιμέρους σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν επιτυχώς τις προτάσεις τους.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης) από τις 15 Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία τις 15 Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τις υποβολές αιτήσεων από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του de minimis, η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 8 Απριλίου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες. Για τις έξι προσκλήσεις η συνολική δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 330 εκατ. €. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  ενημερωτικού χαρακτήρα της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ – ΔΑΜ για τις προκηρύξεις επιχειρηματικότητας του Προγράμματος ΔΑΜ ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη στις 19/02, και συνεχίστηκε στις πόλεις της Καστοριάς και της Φλώρινας στις 20/02, στα Γρεβενά και στην Κοζάνη στις 21/02, καθώς και στη Μεγαλόπολη και την Τρίπολη στις 28/02,  προτού ολοκληρωθεί στην Αθήνα στις 04/03.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω παρέχονται στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής www.sdam.gr και στο https://www.facebook.com/sdam.gr. Τυχόν ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό της Τεχνικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής sdam@sdam.gr.

www.http://oncamera.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/_BH5ErZT2XQ Την πρώτη του συνέντευξη στο OnCamera.gr μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη, παραχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Μαραθώνα κ. Βασίλης Αχλάδης, στην εκπομπή της…

https://youtu.be/s4rTICsGjdM «Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά» εξηγεί ο Ψυχολόγος κ. Σπύρος Στάμος στο ΟnCamera.gr στην εκπομπή «Εν αρχή ην ο λόγος» με την…