Σημαντικός τόπος μνήμης το Σούλι

Στη διαφύλαξη και ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Σουλίου ως σημαντικού τόπου μνήμης στοχεύουν τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό τόπο με επίκεντρο τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο. Σε αυτό το θέμα ήταν επικεντρωμένη η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα των έργων που θα ενταχθούν στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-27.

Το πρόγραμμα ανάδειξης, προστασίας και ανάπτυξης του πολιτισμικού και πολιτιστικού τοπίου του Σουλίου εκπονήθηκε στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία προγραμματίζει να διαθέσει μέσω ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση), το ποσό των 8.000.000 ευρώ.

Στόχος είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά η Λίνα Μενδώνη, μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νομοθετικές ενέργειες, για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων. Η εφαρμογή του σωστού και ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του Σουλίου, λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο τα αρχαιολογικά και ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος αλλά επιδιώκει να παντρέψει το δημόσιο συμφέρον με την ιδιωτική χρήση.