Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για παρακολούθηση υλοποίησης έργων ΟΤΑ και νομικών προσώπων (ΦΕΚ)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για παρακολούθηση υλοποίησης έργων ΟΤΑ και νομικών προσώπων (ΦΕΚ)

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για παρακολούθηση υλοποίησης έργων ΟΤΑ και νομικών προσώπων (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με την οποία συστήνεται Υποεπιτροπή για την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων ΟΤΑ  και των νομικών προσώπων αυτών, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5Α της 3/29.03.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

H Υποεπιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρο,

β. τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

γ. τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ. τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ε. τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

στ. τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ζ. τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

η. τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Έργο της Υποεπιτροπής

1. Έργο της Υποεπιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, για τα οποία έχει εισηγηθεί η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής την παροχή χρηματοδότησης και την ένταξη έργων στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, και ιδίως:

α. Η συνεργασία με τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων για τα οποία έχει εισηγηθεί η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής την παροχή χρηματοδότησης και την ένταξη έργων στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, καθώς και η υποστήριξή τους και η υποβολή ενημέρωσης στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής

Αρωγής.

β. Η υποβολή προτάσεων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για τα ζητήματα της περ. α, στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

2. Το έργο της Υποεπιτροπής παρακολουθείται από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

3. Για την εκτέλεση του έργου της, η Υποεπιτροπή απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων ή των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση. Η Υποεπιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί και περαιτέρω πληροφορίες, αναλύσεις ή ειδικές εκθέσεις από ειδικούς συμβούλους ή άλλους

φορείς, καθώς και να αξιοποιεί τις ομάδες εργασίας που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5Α της 3/29.03.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Συνεδριάσεις Υποεπιτροπής –

Λήψη αποφάσεων

1. Η Υποεπιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου της, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται στα μέλη της. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή ορισμένων μελών, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται με συγκεκριμένα αντικείμενα.

2. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων

και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εμπειρογνώμονας.

3. Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι και εμπειρογνώμονες.

Υποχρεώσεις φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου

Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να:

α) Συνεργάζονται με την Υποεπιτροπή για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των προτάσεών της,

β) ενημερώνουν την Υποεπιτροπή για την πορεία υλοποίησης των προτάσεών της και

γ) παρέχουν έγκαιρα στην Υποεπιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή στο έργο της.

document 13 pdf 1 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για παρακολούθηση υλοποίησης έργων ΟΤΑ και νομικών προσώπων (ΦΕΚ)
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για παρακολούθηση υλοποίησης έργων ΟΤΑ και νομικών προσώπων (ΦΕΚ) 2

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/byOBFDsMS64 Τι είναι η κλιματική ουδετερότητα και η δίκαιη μετάβαση; Πως συνδέεται η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Δίκαιη Μετάβαση; Οι Ελληνικές περιοχές προς την δίκαιη μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία και Πελοπόννησος). Η πορεία …

https://www.youtube.com/watch?v=kd6Pc5mv0Ys Τι είναι κλιματική αλλαγή και ποια η διαφορά όταν μιλάμε για κλιματική κρίση; Ποια είναι η εικόνα στις πόλεις μας και πώς θα φτάσουμε στις Κλιματικά ουδέτερες πόλεις; Ποιες…

https://youtu.be/LTP5esataPY Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλογές, ο πρώην Υπουργός και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας -την περίοδο της πανδημίας- Βασίλης Κοντοζαμάνης παραχώρησε συνέντευξη…