Στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και ο δήμος Παλλήνης

Στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και ο δήμος Παλλήνης

Στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και ο δήμος Παλλήνης

Ο Δήμoς Παλλήνης και συγκεκριμένα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, σας κάνει γνωστό το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Σκοπός του προγράμματος, είναι η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας .

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι :

Άνεργοι , οι οποίοι κατά την αίτηση της χρηματοδότησης να είναι είτε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.Υ.Π.Α, είτε άνεργοι .

Να είναι 20-44 ετών και να έχουν συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Α.Σ.Δ).

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κρατών-Μελών Ε.Ε, ή Ομογενείς ή πολίτες Τρίτων Χωρών με άδεια διαμονής σε ισχύ.

Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Να διαθέτουν Βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας ή από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης, περί κατοικίας στον καταυλισμό.

Να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εντός της Περιφέρειας Αττικής.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.

2η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη.

3 η δόση 5.400 ευρώ, μετά την λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).

Η Δ.Υ.Π.Α, αξιολογεί όλα τα επιχειρηματικά σχέδια και ανακοινώνει τα αποτελέσματα κατάταξης.

Η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ από τους δικαιούχους, πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Κοινότητας Δ.Παλλήνης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2031653-655-660

Διεύθυνση: Φειδιππίδου 25 Α’

ΠΗΓΗ: http://www.pallini.gr/

The post Στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά, ηλικίας 20-44 ετών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και ο δήμος Παλλήνης first appeared on AtticaToday.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/byOBFDsMS64 Τι είναι η κλιματική ουδετερότητα και η δίκαιη μετάβαση; Πως συνδέεται η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Δίκαιη Μετάβαση; Οι Ελληνικές περιοχές προς την δίκαιη μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία και Πελοπόννησος). Η πορεία …

https://www.youtube.com/watch?v=kd6Pc5mv0Ys Τι είναι κλιματική αλλαγή και ποια η διαφορά όταν μιλάμε για κλιματική κρίση; Ποια είναι η εικόνα στις πόλεις μας και πώς θα φτάσουμε στις Κλιματικά ουδέτερες πόλεις; Ποιες…

https://youtu.be/LTP5esataPY Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλογές, ο πρώην Υπουργός και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας -την περίοδο της πανδημίας- Βασίλης Κοντοζαμάνης παραχώρησε συνέντευξη…