Έργο ELIADA: Γλοιοσπόριο και δάκος – Λακωνία

Έργο ELIADA: Γλοιοσπόριο και δάκος – Λακωνία

Έργο ELIADA: Γλοιοσπόριο και δάκος – Λακωνία

Δελτίο Τύπου – Project ELIADA

Το έργο «Ολιστική́ διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03634 και ακρωνύμιο ELIADA συμμετείχε στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εντομολογίας (ECE 2023) που διοργάνωσε η Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία τον Οκτώβριο 2023, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο συνέδριο συμμετείχαν εξειδικευμένοι επιστήμονες από 60 διαφορετικές χώρες με συνολικά 383 αναρτημένες εργασίες και 450 προφορικές ομιλίες σε 16 θεματικές ενότητες. Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς (Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασαν μέρος των αποτελεσμάτων από την έρευνα που διεξάγεται στη περιοχή της Λακωνίας στο πλαίσιο του έργου ELIADA.

photo ECE 2023

H εργασία με τίτλο “H αλληλεπίδραση του δάκου και του γλοιοσπορίου – Προσβολή σε καρπούς ελιάς” (Interaction of olive fruit fly and Colletotrichum species infestation on olive fruits) παρουσίασε την προσπάθεια συσχέτισης των προσβολών του δάκου με το γλοιοσπόριο μέσω της παρουσίας του μύκητα σε προσβεβλημένους και μη προσβεβλημένους καρπούς δύο ποικιλιών ελιάς. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι η συνδυασμένη προσβολή από δάκο και γλοισπόριο προκαλεί μεγαλύτερη ποσοτική ζημιά στη ποικιλία Κουστουρελιά από το να είχε προσληφθεί μόνο από το μύκητα ή μόνο από το δάκο.

Δείτε το poster εδώ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ https://eliadaolive.gr/ και δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τις επικείμενες δράσεις μας.

Εικόνα1 3

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/s4rTICsGjdM «Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά» εξηγεί ο Ψυχολόγος κ. Σπύρος Στάμος στο ΟnCamera.gr στην εκπομπή «Εν αρχή ην ο λόγος» με την…

https://youtu.be/HpEX5TE5Oiw Ο Νικόλας Φουρναράκης επικεφαλής του “ΒΟΛΤ Ελλάδος” φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του OnCamera.gr «Εν αρχή ην ο Λόγος» και μίλησε για τη φιλοσοφία, τη δομή, τις προοπτικές και τον ευρωπαϊκό…