Η Αυτοδιοίκηση συζητά για τα απορρίμματα στο oncamera.gr

 - OnCamera.gr

Η διαχείριση για τα απορρίμματα στην Αττική. Ώρα ΜΗΔΕΝ για τον ΕΣΔΝΑ – εντάσεις στην ΠΕΔΑ για τους χειρισμούς.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στους “Παράγοντες” για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τις σοβαρές τριβές που υπάρχουν ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς στην Αττική.

Γρ. Κωνσταντέλλος: Αυτά που αγοράζει ο ΕΔΣΝΑ με μεγάλα ποσά και χωρίς διαφάνεια δεν εντάσσονται σε καμία στρατηγική. Μας ξεπέρασαν ακόμα και αφρικανικές χώρες στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Βαγγ. Μπουρνούς: Έχουμε αργήσει να κάνουμε βήματα στη διαχείριση – Η καύση των απορριμμάτων είναι η λύση.

Γρ. Κατωπόδης: Πρέπει να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινούμαστε σήμερα. Είμαστε κατά στην επιλογή της καύσης, προκρίνουμε τη διαλογή στην πηγή.

Ν. Σακούτης: Η Φυλή θα λειτουργήσει για ακόμα 30 χρόνια, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις. Η καύση πάει κόντρα με την ανακύκλωση, δε μπορούν να συνυπάρξουν.

απορρίμματα  - OnCamera.gr

Στην εκπομπή “Παράγοντες” του OnCamera.gr