Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και ο Πράσινος Πολιτικός Χώρος έχει εκπροσώπηση
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες πολίτες έρχονται κοντά μας, για να δώσουν νέο χρώμα στην Πολιτική.
Η ώρα έχει φτάσει…
Κάνε την ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Πράσινο Κίνημα
για τη ζωή μας…
για την Ελλάδα!!!