Χρήση του Δημοτικού σταδίου Άμφισσας για τις ανάγκες των μαθητών της Γ’ Λυκείου και τα Σαββατοκύριακα

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή τους σε σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης, μπορούν – πέραν του ημερήσιου προγράμματος του Δημοτικού σταδίου Άμφισσας – να κάνουν χρήση του γηπέδου και τα Σαββατοκύριακα.

Το ωράριο του σταδίου τα Σ/Κ για τις ανάγκες των παραπάνω προπονήσεων είναι: 09:00-12:00 και 17:00-20:00.

Το Πρόγραμμα θα ισχύσει μέχρι το πέρας των σχολικών υποχρεώσεών τους.