Οι ηλικιωμένοι θα «σώσουν» τους νέους από την ανεργία

Οι ηλικιωμένοι θα «σώσουν» τους νέους από την ανεργία – Η «τρίτη ηλικία» φαίνεται ότι είναι εκείνη που θα λύσει τα προβλήματα έλλειψης θέσεων εργασίας της επόμενης γενιάς. Από τη μια πλευρά, οι θέσεις εργασίας στις κοινωνίες μας μειώνονται και οι νέες μορφές τεχνητής νοημοσύνης εξαφανίζουν ολόκληρα επαγγέλματα και κλάδους εργασίας. Από την άλλη πλευρά όμως, η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί ευδιάκριτες τάσεις που διαμορφώνονται ταυτόχρονα και φαίνεται να βάζουν φρένο στις απώλειες θέσεων εργασίας.

Την ταχύτατη γήρανση του πληθυσμού των πόλεων είχαμε συνηθίσει να τη σχολιάζουμε ως μια παρενέργεια του δημογραφικού μας προβλήματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι ενισχύει τώρα όλα τα επαγγέλματα υγείας, μέριμνας και φροντίδας των ηλικιωμένων που απαιτούν διάδραση και φροντίδα μεταξύ των ανθρώπων.

ηλικιωμένοι
nosok

Με λίγα λόγια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τρίτη ηλικία θα βάλει κι αυτή το δικό της λιθαράκι για να σωθούν οι νεότερες γενιές από την ανεργία, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για φροντίδα ενός γηράσκοντος πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής εύλογα θα αυξάνει την παρουσία ασθενών με χρόνιες παθήσεις και την ανάγκη για ειδικούς υγειονομικής περίθαλψης.

Η Ελλάδα γερνάει
Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας Ιωάννης Καραϊτιανός, η Ελλάδα αποτελεί μία ταχύτατα γηράσκουσα χώρα, κατέχοντας μία δυσάρεστη πρωτιά καθώς κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε γηράσκοντα πληθυσμό (ποσοστό αύξησης 21,4% έναντι μέσου όρου της ΕΕ 17,2%).

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν σήμερα στη χώρα μας ποσοστό πάνω από το 21,3% του πληθυσμού, με τις προβλέψεις για το μέλλον να είναι πολύ δυσοίωνες, καθώς το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 30% του πληθυσμού το 2030 και περίπου το 1/3 του πληθυσμού το 2050».