Στο Ζάππειο την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 στις 7:30 μ.μ. η εκδήλωση Απολογισμού του Έργου της Περιφέρειας Αττικής 2019-2023