Πρόσθετη χρηματοδότηση στους Δήμους για φυσικές καταστροφές

Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότησης ύψους 13,8 εκ. ευρώ χορηγείται στους ΟΤΑ και τις ΔΕΥΑ για αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα τροποποιήθηκε η πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού» η οποία αφορά πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 13,8 εκατ. ευρώ.
Η τροποποίηση έγινε προκειμένου να συμπεριληφθεί νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφέρειες, προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias».

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» και άλλες φυσικές καταστροφές, ανέρχεται σε 118,6 εκατ. ευρώ.

«Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους ΟΤΑ για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις, καθώς ωριμάζει η ανάλυση και καταγραφή των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές» υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του.

LOCALIT.GR