Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: Αλλαγή του τρόπου καταβολής οφειλών στα ταμεία του Δήμου

|| - OnCamera.gr
Σε εφαρμογή της απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (υπ. Αριθμό.Α. 1289/22/12/2020, ΦΕΚ Β´ 5855/21.12.2020), οι οφειλές στα ταμεία του Δήμου (λογαριασμοί, εισφορές, τέλη, ρυθμίσεις κ.α.) θα καταβάλλονται υποχρεωτικά ΜΟΝΟ με την χρήση καρτών πληρωμών ή επιταγών και ΔΕΝ θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταβολής μετρητών.
Εναλλακτικά μπορούν να εξοφλούν οι οφειλέτες τους λογαριασμούς ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών.
Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2132007352-354.