Αποτελέσματα δημοπράτησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας

|| - OnCamera.gr
Στις 22 Απριλίου δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Ραφήνας με διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 494.563,32 ευρώ (με ΦΠΑ) εκ των οποίων 230.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους ενώ υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση καθώς κατέθεσαν προσφορά συνολικά 11 εταιρείες (δείτε τον σχετικό πίνακα).
To έργο αφορά ενεργειακή αναβάθμιση συνολικής εξοικονόμησης 98% και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστοιχιών στην απόληξη του κτιρίου του Δημαρχείου.
Κατόπιν τούτων ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ζήτησε από τις εν λόγω εταιρείες να αιτιολογήσουν άμεσα το ύψος των εκπτώσεων που περιλαμβάνονται στις προσφορές τους.
Η διαδικασία κρίνεται απαραίτητη ώστε μετά την παροχή των σχετικών διευκρινίσεων το πρακτικό του διαγωνισμού να κατατεθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και να οριστεί ο προσωρινός ανάδοχος του έργου.