Λιμεναρχείο Ραφήνας: Περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της διασποράς του κορωναϊού

|| - OnCamera.gr

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4899/β΄/06-11-2020, σας γνωρίζουμε περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της διασποράς του κορωναϊού |COVID-19, έως και την 30-11-2020.

Κίνηση και κυκλοφορία ερασιτεχνικών σκαφών, ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και ημερόπλοιων, με εξαίρεση τις κάτωθι περιπτώσεις:

Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρω βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, κυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών, εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή, εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Επίσης αναστέλλονται οι εξετάσεις για απόκτηση: άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, χειριστή πηδαλιούχου, ναυαγοσώστη, βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για επάγγελμα δύτη, επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται η λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, θαλασσίων μέσων αναψυχής, η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής καθώς δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ζωτικής προσωπικής ανάγκης.

Απαγορεύεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, καθώς η υπόψη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ζωτικής προσωπικής ανάγκης, επιτρέπεται η κολύμβηση ως άσκηση, η διενέργεια μη μηχανοκίνητων ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής (kitesurf, windsurf, sup, canoekayak, θαλάσσιο ποδηλατο), όπως ορίζεται στον Γ.Κ.Λ. υπ’ αριθμ. 20 (ΦΕΚ444Β’/1999).
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ