Πρόγιου & Κυριαζής κατά Μπουρνούς

Πρόγιου Κυριαζής

Επιλέγοντας την λογική και την τεκμηρίωση των απόψεών τους, έναντι των ύβρεων και των απαράδεκτων χαρακτηρισμών που συνήθως υιοθετεί ο Δήμαρχος, οι Κοινοτικοί σύμβουλοι Πικερμίου Κων/νος Κυριαζής και Αθηνά Πρόγιου δίνουν στην δημοσιότητα την τεκμηριωμένη τοποθέτησή τους για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρ-Π, προς το Κ.Σ Πικερμίου, όπως έχουν υποχρέωση, για την πλήρη ενημέρωση των δημοτών.


Πικέρμι, 25 Αυγούστου 2022


Θέμα: Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 2023


Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, για άλλη μία χρονιά είναι προσχηματικό και στερείται ουσίας, ενώ δεν τίθεται σε ουσιαστική διαβούλευση αφού ούτε τεχνικά δελτία επισυνάπτονται για κάθε προτεινόμενο έργο, ούτε πολύ περισσότερο αντανακλά μία συγκεκριμένη στρατηγική και όραμα για τον Δήμο μας.
Κάποια από τα προτεινόμενα έργα είναι δυσανάλογα υψηλού κόστους που δεν τεκμηριώνεται, όπως π.χ. το καταφύγιο αδέσποτων, το οποίο έχει σταματήσει λόγω στατικών προβλημάτων, ενώ άλλα έχουν συμπεριληφθεί «για τα μάτια» ώστε, στην συνέχεια, με τις πολυάριθμες αναμορφώσεις προϋπολογισμού να παραπεμφθούν και πάλι στο απώτερο μέλλον.
Επίσης, κανείς δεν γνωρίζει πότε θα λειτουργήσουν οι παιδικές χαρές και πόσες δαπάνες ακόμη θα απαιτηθούν για την «απαραίτητη», σύμφωνα με τη νομοθεσία, πιστοποίησή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι με δεκάδες επιστολές μας σας προειδοποιήσαμε έγκαιρα για την αδυναμία λειτουργίας τους λόγω κακοτεχνιών, ανυπαρξίας μελετών παρακολούθησης και συνεπώς δυνατότητας πιστοποίησης και ασφαλούς χρήσης τους. Οι πρόσθετες δαπάνες που θα απαιτηθούν από ποια έργα και κονδύλια θα αντληθούν; Ποιος ή ποιοι ευθύνονται για τις απαράδεκτες αυτές δαπάνες; Υπάρχουν πράγματι Πρωτόκολλα Παραλαβής των έργων αυτών;

Μετά την τεράστια καταστροφή που συντελέστηκε στο ορεινό Πικέρμι και ιδιαιτέρως στο Ντράφι, η δημοτική αρχή για άλλη μία φορά σιωπά εκκωφαντικά! Ίσως καλύτερα, αφού οι ακατανόητα βεβιασμένες ενέργειες να υλοτομήσουν άλση και λοιπούς κοινωφελείς χώρους, κατέστρεψαν όποιο υπολειπόμενο ίχνος ζωής.
Καταγγέλλουμε την δημοτική αρχή, για την καταφανή αδιαφορία της και την ανικανότητά της να βελτιώσει τον δήμο και να προσφέρει στους δημότες της ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.

Και προφανώς καταψηφίζουμε το ΤΠ και προτείνουμε και το ΚΣ ως θεσμικό όργανο να το πράξει για τους λόγους αρχής που αναφέραμε. Συντασσόμαστε με τις κατατεθειμένες προτάσεις των τοπικών συλλόγων Δίκτυο Ντράφι και Ωκεανίς οι οποίες προκύπτουν από πάγιες εκκρεμείς για χρόνια ανάγκες στο Πικέρμι και ειδικότερα στο ορεινό Πικέρμι καθώς και από τρέχουσες επιτακτικές ανάγκες για έργα μετά την δασική πυρκαγιά, η επέκταση της οποίας οφείλεται σε εγκληματικές παραλείψεις της δημοτικής αρχής η οποία δεν προέβη σε καμία δράση πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, ως όφειλε να κάνει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, όπως ο νόμος ρητά ορίζει για κοινόχρηστους χώρους και ιδιωτικά αδόμητα οικόπεδα.


Κωνσταντίνος Κυριαζής – Αθηνά Πρόγιου
Κοινοτικοί Σύμβουλοι Πικερμίου


Δείτε το έγγραφο εδώ: