Δήμος Παλλήνης: Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 22/9/22, για την Τρίτη 27/9/22

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2022 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, Δ.Ε. Γέρακα, στις 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων οι εισηγήσεις των οποίων έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Θα τηρηθεί για την παρούσα συνεδρίαση, μεικτό σύστημα , δια ζώσης, ήτοι με φυσική παρουσία των συμβούλων στο Δημοτικό Κατάστημα, και ταυτόχρονα για όσους συμβούλους επιθυμούν τηλεδιάσκεψη.


……………………………………………..

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 8
  ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους
  2022.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής
  σηματοδότησης στον κόμβο Εθνικής Αντιστάσεως, Μιαούλη και Αιτωλίας στη Δ.Ε. Γέρακα του
  Δήμου Παλλήνης, με σχετική τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός πεύκου στην οδό Διαγόρα, της Δ.Ε. Γέρακα, του
  Δήμου Παλλήνης.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης περί έγκρισης κοπής δέντρων στην οδό Δυοβουνιώτη, της Δ.Ε.
  Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός πεύκου στην οδό Ευριπίδου, της Δ.Ε. Ανθούσας, του
  Δήμου Παλλήνης.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός ατόμου πεύκου στην οδό Μυκόνου, της Δ.Ε. Γέρακα, του
  Δήμου Παλλήνης.
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης, κατόπιν επανεξέτασης, κοπής δύο δέντρων στην οδό Αγίου Ιωάννη
  Θεολόγου και στην οδό Μανιακίου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ενός ατόμου πεύκου στην οδό Κατσαντώνη, της Δ.Ε. Γέρακα,
  του Δήμου Παλλήνης.
  Ελληνική