Συνεδρίαση του Κ.Σ της Δ Ε Παλλήνης την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

 - OnCamera.gr

«Καλείστε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την 22α Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ον : Ενημέρωση για την πάγια προκαταβολή των 6.000 €.

ΘΕΜΑ 2 ον : Επικαιροποίηση των 17/2021 (κατασκευή πεζοδρομίου επί των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου 10 & Αθανασίου Διάκου) & 18 / 2021 (επισκευή πεζοδρομίου επί της οδού Πεντέλης 3) αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 3 ον : Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία σχετικά με την απόφαση 3/2022 (αποκατάσταση καλωδίων στις κολώνες ΔΕΗ μεταξύ της Λ.Σπάτων έως και την οδό Λεονταρίου) του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 4 ον : Ενημέρωση για αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων μετά από το σχέδιο πόλης στην περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 5 ον : Πρόταση προς τον κ.Δήμαρχο Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης για καθιέρωση γιορτής τρύγου στη Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου

Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Δ.Ε Παλλήνης»

ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ