Διακοπή των Υπηρεσιών Φύλαξης στον Δήμο Παλλήνης

«Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης ότι, κατόπιν της από 6/5/2021 καταγγελίας των Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Σπυρίδωνα ΚωνσταντάΠαναγιώτη ΜερτύρηΤριανταφυλλιάς ΔασκαλάκηΑθανασίου ΟικονόμουΝεκταρίου ΚαλαντζήΗλία ΠερδίκηΠαναγιώτη ΧριστοφιλέαΕιρήνης ΚουνενάκηΜίλιας Μαρίας ΚόπτηΜαρίας ΑμοργιανούΘεοδώρας ΠασχαλίδουΓεωργίου ΡιζάΘεοδώρου ΣμυρλιάδηΚωνσταντίνου Μήλα και Δημητρίου Καρκούλια, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία οφείλουμε  να διακόψουμε την εκτέλεση της σύμβασης: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παλλήνης».

Το αιτιολογικό της απόφασης επικεντρώνεται στο ότι, η εγκατάσταση ακριβώς ίδιων συστημάτων ασφαλείας σε διαφορετικούς χώρους από τους αρχικά προβλεπόμενους, επηρεάζει την «φύση της σύμβασης» και «στρεβλώνει τον ανταγωνισμό». Αλλαγή, η οποία προέκυψε λόγω καθυστερήσεων υλοποίησης έργων, συνεπεία των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ο Δήμος Παλλήνης θεωρεί αυτή την απόφαση, που εξεδόθη επί της από 6/5/21 καταγγελίας των ως άνω Δημοτικών Συμβούλων, κατάφωρα εσφαλμένη και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να την ανατρέψει, με σκοπό να μπορέσουν οι κάτοικοι να απολαμβάνουν και πάλι την ασφάλεια που προσέφεραν οι υπηρεσίες φύλαξης.

Δυστυχώς, στο μεσοδιάστημα τόσο οι δημοτικές εγκαταστάσεις όσο και το σύνολο του Δήμου μας, θα στερηθούμε την ασφάλεια που προσέφεραν οι υπηρεσίες φύλαξης.

Καλούμε όλους τους πολίτες, σε αυτό το σύντομο διάστημα να έχουν αυξημένη επαγρύπνηση και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και τον Δήμο, για οτιδήποτε ύποπτο υποπίπτει στην αντίληψή τους. »

                                                          Από το Γραφείο Τύπου