Δήμος Παιανίας: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις

 - OnCamera.gr

Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις για την ατομική σας προστασία και την διευκόλυνση των υπηρεσιών και συνεργείων. Αποφύγετε τη χρήση οχήματος. Σημειώνεται πως η Λ. Λαυρίου είναι απροσπέλαστη από την ΔΕ Παιανίας και προς τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.