Δήμος Παιανίας: Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

||
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 21/01/2022: Ο Δήμος Παιανίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν και θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212) αποκλειστικά μέσω τηλεκπαίδευσης.
Μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 10 Ιανουαρίου 2022.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αποστολή αιτήσεων: a.flevari@0155.syzefxis.gov.gr (θέμα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)
Περισσότερες πληροφορίες: 2132030713