Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της εφημερίδας της «Συμμαχίας Πολιτών για τη Μεταμόρφωση»!

Συμμαχία Πολιτών

Διανέμεται η εφημερίδα της Συμμαχίας Πολιτών για τη Μεταμόρφωση

(Πατήστε στον τίτλο για να δείτε το θέμα)

Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών
Συμμαχίας Πολιτών

Διανέμεται δωρεάν στα γραφεία της παράταξης, Δεληγιάννη 8, αλλά και σε όλες τις γειτονιές της Μεταμόρφωσης!