Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση

Μονόδρομος η εκλογή των οργάνων των Δήμων με βάση τον “Κλεισθένη”

Η Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση κατέθεσε τις παραιτήσεις των εκπροσώπων της από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Η παραίτηση αυτή είναι άμεση συνέπεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει αντισυνταγματικό το “νόμο Θεοδωρικάκου” ο οποίος αλλοίωσε ουσιαστικά το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, τη σύνθεση των επιτροπών, και μετέβαλε τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου.

Για το Δήμο Μεταμόρφωσης και ολόκληρη την τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει ένας δρόμος, αυτός της νομιμότητας.

Οι δημοτικές εκλογές του 2019 έγιναν με συγκεκριμένο νόμο και συγκεκριμένες αρμοδιότητες για όλα τα αποφασιστικά όργανα ενός Δήμου. Αποτελεί αντιδημοκρατική εκτροπή η μεταβολή τους επειδή το αποτέλεσμα των εκλογών δεν εξυπηρετεί τους “δικούς μας”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεταμόρφωσης προχωρά την Κυριακή 15.01 στην εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, λόγω της δικής μας παραίτησης.

Ο νόμος με βάση τον οποίο πρέπει να γίνει αυτή η εκλογή είναι ο ”Κλεισθένης” δηλαδή ο νόμος του 2018, ο οποίος και ισχύει μετά την αντισυνταγματικότητα του “νλομου Θεοδωρικάκου”.

Κάθε άλλη επιλογή αποτελεί δημοκρατική εκτροπή, περιφρόνηση της απόφασης του συμβουλίου της επικρατείας και καθιστά μη νόμιμες όλες τις αποφάσεις των σχετικών οργάνων.