Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών κατασκευής αποχετευτικού δικτύου (29/5-3/6)

Οι οδοί και το είδος των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου την τρέχουσα εβδομάδα (29/5-3/6). Ο συνολικός αριθμός των μετώπων εργασίας είναι 12 (εργολαβία Α 459).

Τμήμα Α (6 μέτωπα εργασίας)

Οδός Ρόδων μεταξύ της Λ. Διονύσου και Κρήτης: Εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων και επανεπίχωση
Οδός Αρτέμιδος μεταξύ της Λ. Διονύσου και Αγ. Νικολάου: Εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων και επανεπίχωση
Οδός Ρούμελης μεταξύ της οδού Β. Ρώτα και Αρκαδίας: Εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων και επανεπίχωση
Οδός Φιλίας από 159 έως 356: Συνδέσεις
Οδός Μεσολογγίου από 159 έως 105: Συνδέσεις
Οδός Αγ. Νικολάου μεταξύ της Λ. Διονύσου και Αρτέμιδος: Συνδέσεις και ασφαλτικά
Οδός Κρήτης μεταξύ της Αγ. Νικολάου και Λ. Διονύσου: Ασφαλτικα
Οδός 104 μεταξύ της Λ. Μαραθώνος και αδιεξόδου: Συνδέσεις, εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων και επανεπίχωση
Οδός Πόρου μεταξύ της Κρήτης και Αρτέμιδος: Συνδέσεις
Οδός Τερψιχόρης μεταξύ της Θεοδοσιάδη και Θάλειας: Συνδέσεις
Οδός Κρήτης μεταξύ της Αγ. Νικολάου και Λ. Διονύσου:Ασφαλτικα
Οδός Μοριάνοβα μεταξύ της Ι. Λοϊζου και 201: Συνδέσεις
Οδός Αναφης μεταξύ των οδών 159 και Λ. Μαραθώνος: Εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων και επανεπίχωση
Οδοί 202 και 203 μεταξύ της Μοριάνοβα και 206: Εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων και επανεπίχωση
Οδός Κεφαλληνίας μεταξύ των οδών 102 και Σπυράκου: Συνδέσεις
Τμήμα Β (6 μέτωπα εργασίας)

Οδοί Μαραθωνομάχων-Θεμιστοκλέους-Σαράφη-Κυναιγείρου-Αριστείδου-Διάκου-Καλλιμάχου: Εκσκαφή και τοποθέτηση σωλήνων και φρεατίων
Οδοί Ελευθερίας – 28 Οκτωβρίου – Θεμιστοκλέους: Εκσκαφή με σφύρα
Εργασίες στα φρεάτια που εγκαταστάθηκαν (στεγανοποίηση) για τυχόν διορθώσεις
Οδοί Σιτέ-Μιαούλη-Αγάπης-Θαλή-Σαράφη: Συνδέσεις
Έλεγχος ασφαλτικών για τυχόν διορθώσεις