Εκλογικά τμήματα Δήμου Μαραθώνος

Στον παρακάτω πίνακα τα εκλογικά τμήματα των Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος για τη διενέργεια των εκλογών της Κυριακής της 21ης Μαΐου 2023.

https://marathon.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82/