Ανακοίνωση για έκδοση βεβαιώσεων αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία λόγω χιονόπτωσης και παγετού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Ανακοίνωση για έκδοση βεβαιώσεων αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία λόγω χιονόπτωσης και παγετού

Για βεβαιώσεις αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία σας μπορείτε να στείλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο info@marathon.gr στην οποία θα αναγράφετε τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο
Αριθμό δελτίου ταυτότητας
Διεύθυνση κατοικίας
Διεύθυνση εργασίας
Ημερομηνία που δεν προσήλθατε στην εργασία σας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
E-mail στο οποίο επιθυμείτε να αποσταλεί η βεβαίωση
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας