Ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος σχετικά με την κοπή δένδρων

|| - OnCamera.gr

Ο Δήμος Μαραθώνος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών, θάμνων δένδρων που λόγω μεγέθους, κλίσης , κατάστασης  κλπ. που εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) προς το αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και παρεμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών κλπ.) σύμφωνα με το άρθρο 7 της αρ. 1/2008 Αγορανομικής Διάταξης(ΦΕΚ 1691/Β/22-08-2008).

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δύναται να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα σε πεζούς και οχήματα (πυροσβεστικά κ.α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. και του άρθρου 1008 του Α.Κ. χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο όπως προβλέπεται.

Θέλεις να κλαδέψεις ή να κόψεις  δένδρο που ενοχλεί την ιδιοκτησία σου;

Πριν προχωρήσεις θα πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για το κλάδεμα δέντρων. Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Για την κοπή οποιουδήποτε δέντρου τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου πόλεως είναι απαραίτητη άδεια κοπής δέντρου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αρμοδιότητα έχουν το Δασαρχείο και η Πολεοδομία. Σε περίπτωση που πρόκειται για κάποιο δασικό δένδρο όπως ο ευκάλυπτος, το πεύκο ή το έλατο θα πρέπει να υπάρχει άδεια από το Δασαρχείο ή την Πολεοδομία από την οποία εγκρίνεται άδεια εργασιών μικρής κλίμακας.

  • ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
  • ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΕ ΚΤΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ πεζοδρόμια, πλατείες, νεκροταφεία υπεύθυνη είναι η υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου που αναλαμβάνει την έκδοση της σχετικής άδειας υλοτομίας στις περιπτώσεις που:

  1. Το δένδρο – θάμνος είναι ξερό ή με ασθένεια.
  2. Το δένδρο – θάμνος κριθούν επικίνδυνα για την ασφάλεια διέλευσης των πεζών. Αν το δένδρο βρίσκεται σε άλσος ή γειτονικό πάρκο που ανήκει στην δασική υπηρεσία, ακολουθείται άλλη διαδικασία.

ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟYΜΠΟΥΝ Η ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ Η ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ.

ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Αστικός Κώδικας : Άρθρο 1008

Ρίζες ή Κλαδιά του γειτονικού ακινήτου.

Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δένδρων του γειτονικού ακινήτου που εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και για τα κλαδιά των δένδρων του γειτονικού ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν οι ρίζες ή τα κλαδιά  δεν εμποδίζουν την χρήση του ακινήτου.

Άρθρο 1009 Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο από κάποιο δένδρο λογίζονται καρποί του ακινήτου στο οποίο πέφτουν. Η διάταξη δεν ισχύει αν αυτό το ακίνητο είναι κοινόχρηστο.

Άρθρο 1023 Το δένδρο που βρίσκεται πάνω στα όρια είναι κοινό και των δύο γειτόνων. Εφόσον δεν χρησιμεύει ως ορόσημο, έχει δικαίωμα καθένας από τους γείτονες να απαιτήσει την αποκοπή του.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ