Ενημέρωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα Πολεοδομικά Σχέδια στον Δήμο Κορωπίου

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πολεοδομικών σχεδίων των τριών περιοχών του Δήμου Κορωπίου – Καρελλάς, Μακιλιάρι, Κίτσι – έλαβε κατόπιν ερώτησής του στη Βουλή, ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γεώργιος Βλάχος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας:
Καρελλά: Το σχέδιο ΠΔ/τος της αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο υπογραφών βρίσκεται στο ΣτΕ για την τελική του επεξεργασία.
Μακιλιάρι: Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Δεύτερης Κατοικίας του Δήμου Κρωπίας στη θέση “Μακιλιάρι” τελικά εγκρίθηκε και επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων “Ξερέα” και “Μεγάλου Μετοχίου”. Ως εκ τούτου τη στιγμή αυτή βρίσκεται στο ΣΤΕ για την τελική του επεξεργασία.
Κίτσι: Λόγω εκκρεμότητας ως προς την οριοθέτηση των ρεμάτων που διατρέχουν την περιοχή, η μελέτη δεν έχει ακόμα εξετασθεί από το οικείο ΣΥΠΟΘΑ, μετά την γνωμοδότηση του οποίου θα διαβιβαστεί ο φάκελος της μελέτης στην υπηρεσία μας για την προώθηση της μελέτης προς έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4067/12 ΦΕΚ 79/Α, όπως ισχύει).