Δήμος Καλαμάτας: Σύμβαση στην Αν. Γειτονιά

 - OnCamera.gr

Προγραμματική σύμβαση για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Ανατολική Γειτονιά
Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον Πρόεδρο της «Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε.Α. ΟΤΑ» Αναστάσιο Σαρδέλη, Προγραμματική Σύμβαση για την ωρίμανση των μελετών και υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Αστικού Τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας».

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της δυνατότητας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», και διαπιστώνοντας την άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοβουλιών και δράσεων που θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου, μέσω αναπτυξιακών παρεμβάσεων, εντάσσει στις προτάσεις του ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης και υλοποίηση του έργου: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας», το οποίο και έλαβε Απόφαση Ένταξης εξασφαλίζοντας τη σχετική χρηματοδότηση.

 - OnCamera.gr

Μέσω της Π.Σ. που υπεγράφη, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ. Α.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει τις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα:

 1. Τοπογραφικές μελέτες
 2. Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
 3. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 4. Στατικές μελέτες
 5. Μελέτες υδραυλικών έργων
 6. Συγκοινωνιακές μελέτες
 7. Μελέτες φυτοτεχνικών έργων
 8. Μελέτη Smart (Εφαρμογών)
 9. Περιβαλλοντικές μελέτες
 10. Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
 11. Τεύχη Δημοπράτησης

Η προτεινομένη ανάπλαση που απλώνεται σε μια έκταση 103.000,00 τ.μ. έχει ως στόχο την διασύνδεση της ανατολικής συνοικίας με το ιστορικό κέντρο τη πόλης και την παραλία όπως και την δημιουργία ενός ουσιώδους ανατολικού κέντρου πόλης σύμφωνα με τις αρχικές βλέψεις του ΓΠΣ 1986, τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ 2011, αλλά και των σύγχρονων συνθηκών αστικής ανάπτυξης.

Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Καλαμάτας και διαχωρίζεται σε τρεις όμορους, επιμέρους χώρους.

A. Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας (Παλαιό στρατόπεδο)

B. Πρώην Περιοχή Λυομένων Βάγια

Γ. Διασυνδέσεις με το ιστορικό κέντρο και την παραλία