Από 17 Αυγούστου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2022 οι εγγραφές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Φυλής

Μπορεί να είναι εικόνα πισίνα και κείμενο που λέει "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΥΛΗΣ Εγγραφές από 17 Αυγούστου έως Σεπτεμβρίου 2022 Εγγραφές 16-8-22 έως 26-8-22 ώρες 8.00-15.00 29-8-22 έως 2-09-22 ώρες 8.00-21.00 ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Î ΠΑΡΝΗΘΑ""

2727

10 κοινοποιήσεις

Μου αρέσει!

Σχόλιο

Κοινοποίηση