Δήμος Διονύσου: Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης

Ανακοινώνεται ότι αναφορικά με την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 όσοι δημότες επιθυμούν να προμηθευτούν Βεβαίωση Αδυναμίας Μετακίνησης, εφόσον συντρέχει λόγος λόγω καιρικών συνθηκών είτε για την εργασία τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει είτε να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Διονύσου (213 2030600) είτε να αποστέλλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimsxeseis@dionysos.gr με τα προσωπικά τους στοιχεία, τη Διεύθυνση και τη Δημοτική Κοινότητα που κατοικούν. Οι Βεβαιώσεις θα είναι στο εξής εξατομικευμένες και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε εύλογο χρόνο.