Λειτουργία Τμήματος Εσόδων Δήμου Διονύσου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων

 - OnCamera.gr

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Διονύσου θα εξυπηρετεί αιτήματα που αφορούν σε:

1) ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ

2) Νέες παροχές ύδρευσης ή μετονομασίες λογαριασμού ύδρευσης

3) Νέες ηλεκτροδοτήσεις ή διαχωρισμό υφιστάμενων παροχών

μέχρι και τις 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη.

Από 27/12/2022 έως 29/12/2022 θα δέχεται κοινό για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση πλην των ανωτέρω, ενώ από τις 02/01/2023 έως και τις 05/01/2023 θα παραμείνει κλειστό για το κοινό λόγω εσωτερικών διεργασιών περαίωσης του οικονομικού έτους 2022.

Υποδεχόμαστε κοινό για όλες τις υποθέσεις ξανά στις 09/01/2023.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ