Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμός της οδού Σωκράτους της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών διευθέτησης του Ρέματος Βρυσάκι

 - OnCamera.gr

«Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος «ΒΡΥΣΑΚΙ» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου» που εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής, θα γίνει αποκλεισμός της οδού Σωκράτους στο ύψος της οδού Κρίτωνος.Τα οχήματα που εισέρχονται στην οδό Σωκράτους με κατεύθυνση από το κέντρο του Αγ. Στεφάνου και ανατολικά προς Λεωφόρο. Λίμνης Μαραθώνος θα μπορούν να χρησιμοποιούν την οδό μέχρι και 70 μ. πριν την οδό Κρίτωνος.Τα οχήματα που εισέρχονται στην οδό Σωκράτους από τη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος με κατεύθυνση δυτικά προς το κέντρο του Αγ. Στεφάνου θα μπορούν να χρησιμοποιούν την οδό μέχρι και την οδό Κρίτωνος.Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Πέμπτη 23/6/2022 και για χρονικό διάστημα 2 μηνών.»