Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών – Συναγερμός για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, την 1η Μαΐου 2023, και την έκδοση της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης 20/2023 (ΦΕΚ 2549/Β/19-04-2023), έχει σημάνει συναγερμός για τον άμεσο καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων από ξερά χόρτα, σκουπίδια και επικίνδυνα υλικά, προκειμένου να εκλείψει ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Οι πολίτες οφείλουν να ενημερωθούν για τη νέα Πυροσβεστική Διάταξη και να προχωρήσουν ΑΜΕΣΟΤΑΤΑ στις ενδεδειγμένες ενέργειες που αυτή ορίζει, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου 2023!

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου έχει ήδη αποστείλει περίπου 1.100 επιστολές σε ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να τους υπενθυμίσει την υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.