Το Χαλάνδρι συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων»

Με τη σχεδόν ομόφωνη γνώμη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Χαλανδρίου (Αρ. Απόφασης 10/2023) εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», μια εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με 73 μέλη, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την αποτροπή απωλειών τροφίμων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται ότι ο Δήμος Χαλανδρίου – ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που γίνεται μέλος της Συμμαχίας- μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά, μέσω της νεοσύστατης Μονάδας Αποτροπής Απωλειών και Δημιουργίας Τροφικών Αποβλήτων, που υλοποιεί μια από τις ελάχιστες μελέτες μετρήσεων απωλειών τροφίμων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των τριών ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (FoodRus, ToNoWaste, Food Connection).