Δήμος Αχαρνών: Επίλυση του προβλήματος ύδρευσης της Βαρυμπόμπης

Ένα από τα σημαντικότερα πρόβλημα της Βαρυμπόμπης αφορά το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού. Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός από την αρχή της θητείας του έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυσή του. Σήμερα, το θέμα έχει ήδη μπει σε τροχιά οριστικής λύσης μέσω της κατασκευής νέου δικτύου και εξυγίανσης παλαιών τμημάτων σε συνολικό μήκος 33 χιλιομέτρων και με αύξηση της παροχής κατά 98.000 κυβικά μέτρα ανά έτος.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Δήμου Αχαρνών: Τους προηγούμενους μήνες, υπό την επίβλεψη και συντονισμό του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Χρύσανθου Κόνταρη  και την τεχνική συνδρομή του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, ολοκληρώθηκαν όλες οι ενέργειες ωρίμανσης, με σημαντικότερη ενέργεια την εκπόνηση οριστικής μελέτης για την κατασκευή του δικτύου.

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υπέβαλλε το σχετικό έργο προς χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 2.544.000 ευρώ.

Με την έγκριση της χρηματοδότησης το έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα, καθώς έχει πλήρη ωριμότητα.

Από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί το σύνολο του οικισμού της Βαρυμπόμπης και των κατοικιών εκτός σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σε πολλά σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί.

Μέσω της κατασκευής του δικτύου ο Δήμος Αχαρνών θα επιτύχει:

✔   να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, με προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, με απαραίτητη πίεση που θα επιτρέπει την τροφοδοσία όλων των κατοικιών ακόμα και εκείνων σε μεγαλύτερο υψόμετρο

✔   να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του κατασπαταλούμενου νερού και της ενέργειας που καταναλώνεται από την κακή λειτουργία του δικτύου

✔    να μειώσει το κόστος συντήρησης/ επισκευής του δικτύου,

Όσα αναφέρθηκαν υλοποιούνται χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών, καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δεν θα μετακυληθεί στους χρήστες του δικτύου.