Δήμος Αχαρνών: Βεβαιώσεις παρακολούθησης

Βεβαιώσεις παρακολούθησης απονεμήθηκαν από τη Δ/νση Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και την αρμόδια Αντιδήμαρχο Χριστίνα Κατσανδρή στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν τα δωρεάν προγράμματα του Δήμου σε πληροφορική και βασικά Ιταλικά.
Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων ο Δήμος Αχαρνών στοχεύει στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση πολιτών κάθε ηλικίας ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αγορά εργασίας.

βεβαιώσεις