Στις 23 Μαρτίου 2023 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

με νέα σύνθεση όπως αυτή ορίστηκε με την 91/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και ανισότητες συνεχίζουν να είναι υπαρκτές και να διαχέονται σε όλους τους τομείς της ζωής. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020 με στοιχεία του 2018, παραμένοντας στην ίδια θέση από το 2010. Η Επιτροπή καθόρισε το πλαίσιο για την ανάληψη δράσεων με στόχο την προώθηση την ουσιαστικής ισότητας των φύλων στους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής σε τοπικό επίπεδο.

Η Πρόεδρος και τα μέλη
της
Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας