Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021»

Υπογράφηκε σήμερα (Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023) η σύμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την ανάδοχο εταιρεία, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021».
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:
Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται.
Εκσκαφή-Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους όπου απαιτείται.
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.
Ο προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2021» ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ.