Αγ. Παρασκευή: Υπογραφή σύμβασης ανάπλασης οδού Ειρήνης

Υπογράφηκε σήμερα (Τετάρτη 22/02/2023) η σύμβαση ανάπλασης της οδού Ειρήνης, μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της αναδόχου εταιρείας.
Στα πλαίσια της ανακατασκευής της εν λόγω οδού περιλαμβάνεται:
*η ανακατασκευή των πεζοδρομίων με βιοκλιματικούς κυβόλιθους (cool materials),
*η διαμόρφωση διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ από βιοκλιματικές τσιμεντόπλακες (cool
materials),
*ενίσχυση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων σήμανσης με φωτοβοτλαϊκά πάνελ,
*η διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης με ανακλαστική βαφή,

*η διαγράμμιση των διαβάσεων,
*η οριοθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε εσοχή επί του πεζοδρομίου,
*η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED,
*ενώ παράλληλα θα ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα και θα διορθωθούν οι φθορές του και η στάθμη του.