Διαφάνεια και λογοδοσία στις ΟΚΟΙΠ

Αναφορικά με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, γνωστές ως ΜΚΟ) η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ανακοινώνει τα κάτωθι:

«Οι ΟΚΟΙΠ (Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, προηγουμένως γνωστές ως ΜΚΟ) απέκτησαν στην πράξη πλήρες πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας.
Τις προηγούμενες ημέρες στο Υπουργείο Εσωτερικών θέσαμε σε λειτουργία δύο νέες πλατφόρμες (διαθέσιμες στο okoip.gov.gr), στις οποίες οι ΟΚΟΙΠ καταθέτουν στοιχεία για την ίδρυσή τους, τα όργανα διοίκησης, τη λειτουργία τους, τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους ενημερότητες, εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και άλλα στοιχεία.

Ανάλογα με το εύρος των στοιχείων που καταθέτουν, οι ΟΚΟΙΠ απολαμβάνουν οφέλη όπως φορολογικά κίνητρα προς ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης τους και πρόσβαση στη διεκδίκηση κρατικών χρηματοδοτήσεων.
Ταυτόχρονα, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί τις πλατφόρμες, να ενημερωθεί για συγκεκριμένες ΟΚΟΙΠ για να αποφασίσει π.χ. να συνεργαστεί με μία ΟΚΟΙΠ ή να κάνει μία δωρεά.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσουμε την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ΟΚΟΙΠ, να στηρίξουμε το σημαντικό έργο κοινωφελών οργανώσεων και τον εθελοντισμό».