Πρεμιέρα πολιτισμού στο Αττικό Άλσος ,με τον «Πλάτωνα» του Θεοδόση Πελεγρίνη