Ετοιμες οι τράπεζες για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα χρηματοδοτούνται τα έργα

|| - OnCamera.gr

Έτοιμες για την υποδοχή αιτήσεων ένταξης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης από τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών είναι οι τράπεζες, οι οποίες τις προηγούμενες ημέρες έλαβαν από το υπουργείο Οικονομικών το προσχέδιο των σχετικών συμβάσεων που πρέπει να υπογραφούν.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του τραπεζικού συστήματος θα διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία χαμηλότοκα δάνεια 12,70 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό πακέτο των 32 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση.

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην όλη διαδικασία θα είναι κρίσιμος, καθώς η προετοιμασία των σχεδίων και η παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων θα γίνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα έχουν ενεργό συμμετοχή και στο χρηματοδοτικό σχήμα των έργων.

Το χρηματοδοτικό σχήμα

Συγκεκριμένα, τα έργα θα χρηματοδοτούνται ως εξής:

Κατά 30%, 40% ή 50% από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ανάλογα με την κατανομή των δαπανών της επένδυσης

Κατ΄ ελάχιστον κατά 20% από την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης

Τα υπόλοιπα θα καλύπτονται από απευθείας τραπεζικό δανεισμό

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν έως και το 2026, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 30 δισ. ευρώ.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η τιμολόγηση των δανείων του ΤΑ, ωστόσο εκτιμάται ότι το επιτόκιο θα διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω από το 1%.

Επιπλέον, μένει να διευκρινιστεί εάν αυτό θα είναι συνδεδεμένο με κάποιο διατραπεζικό δείκτη ή θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής, η οποία θα μπορεί να φτάνει έως και τα 12 έτη.

Από την άλλη, τα δάνεια που θα λαμβάνονται απευθείας από τις τράπεζες θα τιμολογούνται ελεύθερα.

Η εν εξελίξει προετοιμασία

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα πριν το τέλος του 2021, να οριστικοποιηθούν οι όροι των συμβάσεων για να προχωρήσει η υπογραφή τους από τις τράπεζες.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαμόρφωσης του μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών, που θα αναλάβουν τον έλεγχο επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων πριν την ένταξή τους στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει συμφωνία με μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, που μπορούν να απορροφήσουν ικανό αριθμό αιτήσεων και να προχωρήσουν σε γρήγορη αξιολόγησή τους.

Στους όρους του ΤΑ προβλέπεται ότι από τη στιγμή της αίτησης μέχρι και την υπογραφή των τελικών συμβάσεων, δεν θα πρέπει να περάσουν πάνω από 4 μήνες.

Οι ελεγκτές θα προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης μεταξύ όλων όσων θα συμμετέχουν στο μητρώο που θα δημιουργηθεί. Η αμοιβή τους θα καταβάλλεται από τους επενδυτές, ωστόσο για τις μικρότερες επιχειρήσεις θα υπάρξει ειδική μέριμνα, ώστε να μην επιβαρυνθούν.

Μετά τις τελικές υπογραφές των συμβάσεων με το ΥΠΟΙΚ, οι τράπεζες άμεσα θα απευθύνουν προσκλητήριο σε κάθε αξιόχρεη ιδιωτική επιχείρηση που θέλει να προχωρήσει σε επενδύσεις.

Προϋπόθεση είναι τα προτεινόμενα έργα να προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών, που αποτελούν τους στόχους του ευρύτερου προγράμματος.

Πηγή: ΟΤ