Βαρνάβας: Έκκληση προς τους κατοίκους

Ανακοίνωση
«Παρακαλούνται οι δημότες μας να κάνουν ορθή χρήση στην διαχείριση του νερού, διότι η στάθμη των δεξαμενών είναι πολύ χαμηλή λόγω βλάβης πού προέκυψε στο αντλιοστάσιο του Καπανδριτίου.
Γίνονται ενέργειες για υποστήριξη με την συνδρομή υδροφόρων.»
 
Σπύρος Ηλίας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας ΒΑΡΝΆΒΑ