Επιχειρήσεις: Με κρατικά «κουπόνια» η πληρωμή φόρων και εισφορών

|| - OnCamera.gr

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκδοση των «κουπονιών» που θα χρησιμοποιήσουν πληττόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, με την εστίαση και τον τουρισμό να κερδίζουν το «στοίχημα» της επιδότησης πάγιων δαπανών.

Το οικονομικό επιτελείο περιμένει το «πράσινο φως» από την Κομισιόν για να προχωρήσει στην έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει τις  λεπτομέρειες του προγράμματος επιδότησης των πάγιων δαπανών και το τελικό ύψος της ενίσχυσης των δικαιούχων. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα και αμέσως μετά θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι της επιδότησης θα μάθουν το ποσό της ενίσχυσης που τους έχει εγκριθεί και θα υποβάλουν νέα οριστική αίτηση επιλέγοντας πού θα κατευθυνθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις πάγιες δαπάνες τους. Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις δεν θα εισπράξουν ένα χρηματικό ποσό, αλλά θα λάβουν ένα πιστωτικό, ένα «κουπόνι», το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για να εξοφλήσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η επιδότηση μπορεί να φτάνει έως και το 70% ή ακόμα και 80% των πάγιων δαπανών που κατέβαλαν το 2020 οι πληττόμενες επιχειρήσεις που κρίθηκαν επιλέξιμες από το υπουργείο Οικονομικών μετά την υποβολή της αίτησης και του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης στην πλατφόρμα myBusinessSupport.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τις περίπου 74.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, φορολογικά και ασφαλιστικά «κουπόνια» θα λάβουν περίπου 30.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αφού κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις από επαγγελματίες οι οποίοι είτε είχαν κέρδη είτε μείωση τζίρου μικρότερη του 30%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των τελικών δικαιούχων ανήκουν στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, καθώς:

 • 10.000 αιτήσεις αφορούν επιχειρήσεις εστίασης.
 • 3.500 ξενοδοχεία και καταλύματα που αξιοποιούνται για τουριστικούς λόγους.
 • Οι υπόλοιπες αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών κ.α.

Ωστόσο, πάνω από τις μισές αιτήσεις που υποβλήθηκαν απορρίφθηκαν καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

 • Ηταν κερδοφόρες.
 • Η μείωση του τζίρου τους ήταν μικρότερη από 30%.
 • Οι ενισχύσεις που έλαβαν μέσω των προγραμμάτων στήριξης (επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις δάνεια κ.λπ.) υπερκάλυπταν τις πάγιες δαπάνες.
 • Δεν περιλαμβάνονταν στη λίστα των πληττομένων.

Τα κριτήρια

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών ήταν οι επιχειρήσεις που πληρούσαν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

 • Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021.
 • Ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση.
 • Εχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος.
 • Είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 • Είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους.
 • Δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση όμως των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των πάγιων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει με το ανώτατο ύψος να ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που η επιχείρηση κατέβαλε το 2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3 και αφορούν παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Όπως αναφέρει το in.gr, oι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.