Άνοιξε ο δρόμος των προσφυγών για εκκρεμείς συντάξεις

|| - OnCamera.gr

Ανοίγει διάπλατα πλέον ο δρόμος για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από χιλιάδες συνταξιούχους λόγω ζημιάς που έχουν υποστεί οι ασφαλισμένοι από την καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεών τους.

Μετά τη σημαντική απόφαση, από το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, ενώπιον του οποίου προσέφυγε ασφαλισμένη στρεφόμενη εις βάρος του e-ΕΦΚΑ, εκπροσωπούμενη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Γλέζο, χθες έγινε γνωστό ότι ο ασφαλιστικός φορέας παραιτήθηκε της έφεσης. Αυτό πρακτικά, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, σημαίνει ότι ο εναγόμενος φορέας αναγνωρίζει επί της ουσίας την ευθύνη του έναντι της ασφαλισμένης, η οποία δικαιώθηκε πλέον τελεσίδικα με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚ (Ενωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους), μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο ΕΦΚΑ παραιτήθηκε της έφεσης και ήδη έχει εκδοθεί και το σχετικό πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Ετσι, το επόμενο βήμα είναι η είσπραξη του ποσού το οποίο επιδικάστηκε με βάση την απόφαση του δικαστηρίου υπέρ της ασφαλισμένης και ανέρχεται σε περίπου 4.350 ευρώ.

Τόσο το περιεχόμενο της απόφασης όσο και η μη άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης ανοίγουν τον δρόμο για τη διεκδίκηση και την είσπραξη ανάλογης αποζημίωσης από συνταξιούχους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση με την ενάγουσα. Και επιπλέον καταδεικνύεται, όπως σχολιάζουν νομικές πηγές, η σημαντικότητα της δικαστικής απόφασης, που έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

H υπόθεση, που έφτασε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, αφορούσε αγωγή που είχε καταθέσει ασφαλισμένη η οποία περιέγραφε πως αν και δικαιούνταν να εισπράττει τη σύνταξή της από τον Οκτώβριο του 2010, λόγω του υπολογισμού του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισής της στον εναγόμενο ασφαλιστικό φορέα, χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια μέχρις ότου πάρει τελικά τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με την ασφαλισμένη, με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κανονίστηκε υπέρ της ενάγουσας με συνολική συντάξιμη υπηρεσία 17 έτη και 26 ημέρες σύνταξη λόγω γήρατος ποσού 588,38 ευρώ από τις 9-10-2010, πληρωτέα από το ελληνικό Δημόσιο. Τελικά όμως, μέχρις ότου υπολογιστεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που είχε διανύσει, μεσολάβησαν 4 χρόνια και 7 μήνες από τότε που η γυναίκα υπέβαλε παραίτηση στην υπηρεσία της.

Η προσφυγή

Οι πράξεις και οι παραλείψεις των οργάνων του e-ΕΦΚΑ είχαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα και με την αγωγή της ασφαλισμένης, να χάσει τμήμα της σύνταξής της κατά το χρονικό διάστημα από 9-10-2010 έως 31-8-2012. Ετσι, αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Ο ΕΦΚΑ από την πλευρά του αντέτεινε ότι δεν έχει καμία παράνομη πράξη καθώς τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρόνος ασφάλισής της.

«Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συνεκτιμώντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ενόψει του ότι απαιτήθηκε η διενέργεια επιμέρους ελέγχων σε τρία διαφορετικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υπερβαίνει το εύλογο εντός του οποίου όφειλε το εναγόμενο να διεκπεραιώσει την απαίτηση της ενάγουσας», αναφέρεται στο «διά ταύτα» της απόφασης. Και αποτιμώντας όλα τα στοιχεία η δικαστική λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα πως «η ζημία που επικαλείται ότι υπέστη η ασφαλισμένη από τις παράνομες παραλείψεις του εναγομένου συνίσταται στην απώλεια τμήματος της σύνταξής της κατά το χρονικό διάστημα από 9-10-2010 έως 31-8-2012. Η ζημία της ενάγουσας τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την παράνομη καθυστέρηση ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής της στο ΙΚΑ στο πλαίσιο ελέγχου προϋποθέσεων διαδοχικής ασφάλισης».

in.gr