Πρόσκληση σε ημερίδα για τις καινοτόμες προσεγγίσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γενετικό χαρακτηρισμό ελληνικών ποικιλιών ελιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Project ΕΛΙΑΔΑ

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, η σύμπραξη του έργου ΕΛΙΑΔΑ Τ2ΕΔΚ-01315 διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Καινοτόμες προσεγγίσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γενετικό χαρακτηρισμό ελληνικών ποικιλιών ελιάς”. Στην ημερίδα θα μιλήσουν ερευνητές και έμπειροι ελαιοπαραγωγοί που συμμετέχουν στο έργο ΕΛΙΑΔΑ. Η προστασία του γενετικού υλικού των ελληνικών ποικιλιών ελιάς είναι πιο επιτακτική από ποτέ εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Στην ημερίδα θα αναλυθούν οι καινοτόμες μεθοδολογίες που εφαρμόζει το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα έως τώρα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας.

Δήλωση συμμετοχών:
https://form.jotform.com/231552692507054

Για περισσότερες πληροφορίες:
Site
Facebook
LinkedIn

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»